Contributie - C.V.V. Vriendenschaar

Contributie

1 Aanmelden als lid

2 Verhuizen of bedanken (opzeggen lidmaatschap)

3 Enkele opzegregels

4 Verschuldigde contributie

5 Procedure contributie-incasso

6 Vergoedingen via derden


1 Aanmelden als lid

Je kunt je aanmelden als lid door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Wij zullen dan spoedig contact met je opnemen. Je dient akkoord te gaan met de huisregels van Vriendenschaar. Het inschrijfgeld bedraagt €10,-.

Door het invullen van het digitale inschrijfformulier ben je lid van de vereniging geworden. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen. Daarom dien je op het inschrijfformulier een bank- of girorekening te vermelden. Het volledig ingevulde inschrijfformulier is dus ook een machtiging voor de incasso van de contributie.

Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB.

Voor vragen over de ledenadministratie kun je mailen naar de ledenadministratie.

2 Verhuizen of bedanken (opzeggen lidmaatschap)

Bericht van verhuizing of wanneer je onverhoopt het lidmaatschap wilt opzeggen, moet altijd schriftelijk gebeuren. Dit kan ook via mail. Schriftelijk bedanken doe je bij de ledenadministratie van de vereniging,
Ledenadministratie, Pinksterbloem 91, 4102 KD  Culemborg
Email: ledenadministratie@cvv-vriendenschaar.nl

Mondelinge mededelingen aan leiders of  aan ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd.

3 Enkele opzeggingsregels

Schriftelijke opzeggingen dienen uiterlijk 30 juni bij de ledenadministratie binnengekomen zijn, dit mede in verband met de contributie-incasso die vanaf 1 juli wordt voorbereid.  

1) Vanaf 1 juli begint het nieuwe seizoen en is men voor het nieuwe seizoen weer verplicht contributie te betalen. Het kan zijn dat bij laat bedanken al de contributie voor het nieuwe seizoen wordt ingehouden. Die contributie zal uiteraard worden terugbetaald. In verband met bancaire regels moet wel een maand wachttijd in acht worden genomen.

2) Indien men bedankt en er is nog achterstand in contributie, blijft de achterstallige contributie altijd opeisbaar door de vereniging.

3)  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst eventueel de achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen eerst te zijn ingeleverd, voordat toestemming tot overschrijving wordt gegeven.

4) Leden die bedanken en eventueel achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven.

5)  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken. Bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte, langdurige blessures of verhuizing buiten Culemborg.

4 Verschuldigde contributie

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe contributiebedragen, zoals  die vanaf het seizoen 2022/23 gelden.

Categorie Jaarcontributie* Negen termijnen **
Senioren € 235,- € 26,11  (€ 28,72)
Senioren 35+ € 151,50 € 16,83  (€ 18,52)
Junioren (JO19 t.e.m. JO14) € 189.- € 21,-    (€  23,10)
Pupillen (JO13 t.e.m. JO8) € 159,50 € 17,72 (€  19,49)
Welpen (4 t.e.m. 6 jaar) €   81,50 €  9,06  (€    9,96)
G-voetbal €   85,75 €  9,53  (€  10,48)
Trim- en trainingsleden; walking football €   70,00 €  7,78  (€    8,56)
Stemgerechtigde leden (niet spelend) € 116,50 € 12,94 (€  14,24)
Donateurs €   70,00 € 7,78   (€    8,56)
Minidonateurs €   10,25 € 1,14   (€    1,25)

 

Voor het seizoen 2022/23 zijn er twee betalingsmogelijkheden: óf betaling ineens van de gehele jaarcontributie* of een betaling in negen termijnen**. Bij een betaling in termijnen wordt normaliter een opslag van 10% op het termijnbedrag toegepast. Het bestuur heeft voor het seizoen 2022/23 besloten de opslag voor eigen rekening te nemen. De leden betalen dus niet het termijnbedrag mét opslag dat tussen haakjes staat. 

Voor spelers en de stemgerechtigde leden is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen. Door het betalen van deze contributie zijn spelers en stemgerechtigde leden (aanvullend) verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijden of bij ongevallen op weg naar wedstrijden en van wedstrijden naar huis. Donateurs (en vrijwilligers) alsmede bezoekers zijn in ons clubhuis verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid door andere verzekeringen die de vereniging heeft afgesloten.

De contributie is een contributie voor het hele seizoen (vanaf 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het volgende jaar). 

Ook als een lid tussentijds stopt en bedankt voor het lidmaatschap, is hij/zij de volledige contributie verschuldigd en moet de tweede betalingstermijn worden voldaan. Vriendenschaar gaat immers ook voor het hele seizoen verplichtingen aan om de voetbalactiviteiten mogelijk te maken.

5 Procedure contributie-incasso

Het bestuur van CVV Vriendenschaar is voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan gegaan met NIKKI. Dit is een professionele organisatie die verenigingen ondersteunt bij de incasso van de contributie van onze leden.
De samenwerking met NIKKI houdt in dat uw contributie via het NIKKI-systeem wordt verwerkt. U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer of in termijnen te voldoen.Bij de betaling van contributie in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht (voor het seizoen 2022/23 neemt Vriendenschaar die voor haar rekening (zie boven). Wanneer u de contributie in één keer voldoet, vervallen  uiteraard deze administratiekosten.

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI. Informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl .
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI. Al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaat zowel het bestuur van Vriendenschaar als NIKKI ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. De extra kosten verbonden aan de inzet van een incassobureau komen uiteraard voor rekening van het lid.

Wanneer u geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nlStuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres,
e-mailadres en telefoonnummer). Laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

6 Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!