4 tegen 4

4 tegen 4: Beter Voetbal, meer plezier!


Omdat er zo veel over vier tegen vier is te vertellen is er nu een apart hoofdstuk op de website over dit onderwerp. Wat 4 tegen 4 precies is wordt eerst op deze pagina uitgelegd. Onderaan deze pagina staan verwijzingen naar aparte stukje die op deze site zijn geplaatst met als hoofdonderwerp vier tegen vier.

Wat is vier tegen vier?

Vier tegen vier is bedoeld als uithangbord voor het belangrijkste motto in het jeugdvoetballeerproces. Namelijk: 'voetballen leer je vooral door te voetballen'. Het zal duidelijk zijn dat voor een kind de kans heel klein is om het voetbalspel onder de knie te krijgen en zich te ontwikkelen door het spelen in echte 11 tegen 11 wedstrijdsituaties.
Dit is voor kinderen een te onoverzichtelijke situatie: weinig kans op een volwaardige rol tijdens het spel; een klein aantal balcontacten. Kortom te weinig mogelijkheden om echt aan het spel deel te nemen.

Coaching

We kunnen bijvoorbeeld wel willen dat 7-jarigen de ruimte van het veld optimaal benutten en dat ze op het juiste moment de bal proberen terug te veroveren, maar in de praktijk zal blijken dat dit te zware eisen zijn voor kinderen van deze leeftijd. Te hoog gegrepen, te hoge verwachtingen aan het voetbalvermogen van kinderen. Globaal kan worden uitgegaan van de volgende indeling voor wat betreft de accenten die er in de coaching/training kunnen worden gelegd bij 4 tegen 4 (of afgeleide vormen daarvan)

Voor Pupillen

  • Aanwijzingen en voorbeelden op het technische vlak (wijze van passen, dribbelen, aannemen, verwerken, etc)
  • Het beheersen van de bal, het baas zijn over de bal moet de nadruk hebben.
  • Organisatie, afmetingen speelveld, grootte van de doelen en spelregels moeten zo zijn dat er zoveel mogelijk gelegenheid is om de technische vaardigheden, het beheersen van de bal dus, goed te ontwikkelen.
  • Naast het leren beheersen van de bal moeten stap voor stap ook andere weerstanden (moeilijkheidsfactoren) worden ingebracht in het leerproces, zoals doelgerichtheid, kleinere ruimt, minder tijd, meer tegenstanders, moeilijker situaties door grotere aantallen spelers.

Voor dat kinderen het spel kunnen spelen zullen ze onder andere moeten leren, hoe minimaal dan ook. hoe een bal getrapt of gestopt wordt en hoe er moet worden gedribbeld met de bal. Hierin zullen ze dus het nodige onderricht moeten krijgen door middel van gerichte instructie in de zogenaamde basisvaardigheden.

Voor Junioren

  • Naast de aanwijzingen op het technische vlak, die altijd nodig blijven wanneer de situatie dit vraagt, zal er zeker moeten worden ingegaan op het inzicht in de bedoelingen van het spel.
  • De balbeheersing is in de loop der jaren ontwikkeld (bij de een meer dan bij de ander) en nu moet veel aandacht worden gegeven aan het dienstbaar maken van de technische mogelijkheden aan de bedoelingen van het spel.
  • De zogenaamde inzicht aspecten van het spel zullen langs methodische weg (een logische opeenvolging) en systematische weg (wat eerst, wat daarna, en wat later) moeten worden ontwikkeld.
  • Belangrijke pijler in deze fase is het bijbrengen van het besef dat het bij voetballen gaat om het winnen van de wedstrijd en dat dit een bepaalde sfeer en instelling vraagt. tevens zullen taken in het elftal moeten worden verduidelijkt.
  • Het lezen van het spel moet ontwikkeld worden. Dat wil zeggen dat spelers voetbalsituaties leren herkennen en op grond van ervaring situaties kunnen interpreteren/beoordelen en de juiste beslissing kunnen nemen.

Ook hierbij geldt steeds weer dat spelers, al zijn ze van dezelfde leeftijd, onderling nog zeer sterk kunnen verschillen in de wijze waarop ze voetballen en hoe ze er als voetballer uit zien. Dit heeft vooral te maken met verschillen in aanleg, talent, maar ook met de plaats die voetballen in hunleven inneemt. We zien dan ook grote verschillen in vaardigheid, interesse, concentratie, discipline, reacties, etc. Voor de coach een extra belasting (moeilijkheidsfactor) maar een realiteit in de dagelijkse voetbalpraktijk bij de club.

In 4 tegen 4 vinden we alles terug dat het partijtje op straat zo aantrekkelijk maakt(e). het is een wedstrijd, je komt veel aan de bal, er kunnen veel doelpunten worden gemaakt. Kortom alle bedoelingen van het voetbalspel komen er in naar voren. Jong en oud beleeft aan dit zo makkelijk te organiseren spel ongelooflijk veel voetbalplezier. En juist dit partijspel (meer dan bijvoorbeeld 3 tegen3 of 5 tegen 5) is zeer geschikt om het voetbalspel te leren. Er moeten immers ontelbaar veel voetbalsituaties worden opgelost. en je kunt je daarbij nooit aan het spel onttrekken, want dan is jouw partij met 3 tegen 4 enorm in het nadeel. Voor de spelers is 4 tegen 4 een doel op zich. Ze willen het partijtje winnen, zo goed mogelijk spelen. De leiding, het bestuur en de trainers moeten dit spel echter als middel zien. Het moet niet beschouwd worden als een extra vorm om je als club te manifesteren. daar zijn de echte competitiewedstrijden voor!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!