Het Kaatsspel

Oefenvormen "Het Kaatsspel' 

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 15 x 6 meter, waarbij het kaatsvak 4 x 3 meter en het scoorvak 2 x 3 meter is.

-Benodigd materiaal
Zeven pilonnen (waarvan drie telpilonnen), zeven markeringshoedjes en een bal zijn nodig om het spel met twee kinderen te kunnen spelen.

-Spelverloop
Vanaf de plek bij het markeringshoedje dribbelt de speler naar het poortje en schiet de bal naar de speler in het kaatsvak. Wanneer de bal daar is, schiet de speler in het kaatsvak de bal in het scoorvak aan de overkant.

-Spelregels en regelingen
De dribbel begint bij het markeringshoedje en eindigt bij het poortje. De dribbelaar schiet de bal in het kaatsvak en stelt zich daarna op achter het scoorvak om de bal weer te kunnen halen

De speler aan de overkant moet de rollende bal vanuit het kaatsvak in het
scoorvak schieten

Als de bal stilligt in het scoorvak, dribbelt de speler achter het scoorvak naar het beginpunt van de dribbel en begint daar opnieuw

Wanneer de bal in het scoorvak stil blijft liggen, telt het punt voor beide spelers. De kaatser zet dan een telpilon overeind

Wanneer alle telpilonnen overeind staan, wordt er gewisseld van taak

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!