Contributie

1 Aanmelden als lid

2 Verhuizen of bedanken (opzeggen lidmaatschap)

3 Enkele opzegregels

4 Contributiebedragen seizoen 2018-19

5 Verschuldigde contributie

6 Procedure contributie-incasso

7 Incassokosten


Aanmelden als lid

 Je kunt je aanmelden als lid door het digitale formulier in te vullen. Wij zullen dan spoedig contact met je opnemen.
Je dient akkoord te gaan met de huisregels van Vriendenschaar. Het inschrijfgeld bedraagt €10,-.

Door het invullen van het digitale inschrijfformulier ben je lid van de vereniging geworden. Het betekent ook dat je vanaf dat moment contributie moet gaan betalen, daarom dien je op het inschrijfformulier een bank- of girorekening te vermelden. Het volledig ingevulde inschrijfformulier is dus ook een machtiging voor automatische incasso van de contributie.

Ieder spelend of stemgerechtigd lid wordt automatisch lid van de KNVB.

Voor vragen over de ledenadministratie kunt u mailen naar de ledenadministratie

Verhuizen of bedanken (opzeggen lidmaatschap)

Bericht van verhuizing of wanneer je onverhoopt het lidmaatschap wilt opzeggen, moet altijd schriftelijk gebeuren. Schriftelijk bedanken ter attentie van de secretaris van de vereniging,
Secretaris
Pinksterbloem 91 4102 KD  Culemborg
Email: secretaris@cvv-vriendenschaar.nl

Mondelinge mededelingen aan leiders of ‘iemand’ van de club worden niet geaccepteerd.

Geef bij bedanken ook de reden van bedanken op. Er liggen in de bestuurskamer overigens ook opzegformulieren. Vul zo’n formulier in en doe deze in het vakje van de ledenadministratie. 


Enkele opzeggingsregels

Schriftelijke opzeggingen dienen uiterlijk 30 juni bij de secretaris binnengekomen zijn, dit mede in verband met de automatische contributie-incasso die in juni wordt voorbereid.  

1) Vanaf 1 juli begint het nieuwe seizoen en is men voor het nieuwe seizoen weer verplicht contributie te betalen. Het kan zijn dat bij laat bedanken al de contributie voor het nieuwe seizoen wordt ingehouden. Die contributie zal uiteraard worden terugbetaald. In verband met bancaire regels moet wel een maand wachttijd in acht worden genomen.

2) Indien men bedankt en er is nog achterstand in contributie, blijft de achterstallige contributie te allen tijden opeisbaar door de vereniging.

3)  Indien overschrijving naar een andere vereniging wordt gevraagd, dient eerst eventueel de achterstallige contributie te zijn voldaan, alvorens overschrijving kan worden verleend. Ook dienen alle verenigingseigendommen eerst te zijn ingeleverd, voordat een ondertekend overschrijfformulier wordt afgegeven.

4) Leden die bedanken en eventueel achterstallige contributie niet voldoen, worden wegens wanbetaling geroyeerd, dit wordt tevens aan de KNVB doorgegeven.

5)  Het verenigingsbestuur is gerechtigd uit billijkheidsoverwegingen van bovenstaande regels af te wijken, bijvoorbeeld in gevallen van ernstige ziekte, langdurige blessures of verhuizing buiten Culemborg.

Verschuldigde contributie

 

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe contributiebedragen, zoals  die vanaf het seizoen 2021/22 gelden.

 

Categorie Jaarcontributie Halfjaarlijkse incasso
Senioren € 229,- € 114,50
Senioren 35+ € 147,50 € 73,75
Junioren (JO19 t.e.m. JO14) € 184.- € 92,-
Pupillen (JO13 t.e.m. JO8) € 155,50 € 77,75
Welpen (4 t.e.m. 6 jaar) € 79,50 € 39,75
G-voetbal € 83,50 € 41,75
Trim- en trainingsleden; walking football € 68,50 € 34,25
Stemgerechtgide leden (niet spelend) € 114,- € 57,00
Donateurs € 68,50 € 34,25
Minidonateurs € 10,- € 5,-


Voor actieve spelers en de stemgerechtigde leden is in de verenigingscontributie een contributie aan de KNVB inbegrepen. Door het betalen van deze contributie zijn spelers en stemgerechtigde leden (aanvullend) verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijden of bij ongevallen op weg naar wedstrijden en van wedstrijden naar huis. Donateurs (en vrijwilligers) alsmede bezoekers zijn in ons clubhuis verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid door andere verzekeringen die de vereniging heeft afgesloten.

De contributie is een contributie voor het hele seizoen (vanaf 1 juli van een jaar t/m 30 juni van het volgende jaar). Uit coulance voor de leden wordt de contributie wordt in twee halfjaarlijkse betalingstermijnen geïncasseerd ( in juli/augustus en in januari) en met verleende machtiging tot automatische incasso van de bankrekening afgeschreven.

Ook als een lid tussentijds stopt en bedankt voor het lidmaatschap, is hij/zij de volledige contributie verschuldigd en moet de tweede betalingstermijn worden voldaan. Vriendenschaar gaat immers ook voor het hele seizoen verplichtingen aan om de voetbalactiviteiten mogelijk te maken.

Procedure contributie-incasso

Twee keer per jaar wordt de contributie collectief en automatisch geïncasseerd. Helaas blijken niet alle contributies incasseerbaar:

- om administratieve redenen (roodstand);

- omdat het lid het geïncasseerd zelf storneert (de storno), gewoonlijk met als reden: niet akkoord met afschrijving.

- vanwege door de bank geblokkeerde rekeningen;

- vanwege vervallen rekening;

- vanwege niet door de bank geaccepteerde namen (postgiro).

Hieronder uitleg hoe wij hiermee omgaan met niet betaalde contributie.

Bij administratieve redenen

Er wordt een nieuw, automatisch incassobestand aangemaakt. Indien de tweede automatische incasso evenmin slaagt, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.

Bij storno’s

Er wordt eerst bij de ledenadministratie navraag gedaan naar het lidmaatschap. Indien er geen aanleiding is te veronderstellen dat de storno terecht is, wordt een procedure in gang gezet gelijk aan die van geblokkeerde rekeningen.

Bij geblokkeerde rekeningen

1 Het lid (of de ouders) ontvangen een beargumenteerde brief met het verzoek de contributie nu zelf over te maken (betalen binnen een maand).

2 Als na verloop van tijd blijkt dat betaling uitblijft, krijgt het lid een aanmaning (betalen binnen veertien dagen).

3 Als na verloop van tijd blijkt dat betaling nog uitblijft, krijgt het lid een tweede aanmaning en de aankondiging van een speelverbod (betalen binnen veertien dagen).

4 Als betaling nog steeds uitblijft, wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld van een trainings- en speelverbod dat bij ontvangst van de brief direct ingaat.

Incassokosten

Elk lid is contributie verschuldigd. Een lidmaatschap kan alleen worden beëindigd volgens de regels van opzegging. Indien een verschuldigde contributie niet is betaald en na herinnering niet betaald blijft, dan zijn wij helaas genoodzaakt de vordering op het lid te verhalen.

Hiervoor zetten wij een erkend incassobureau in. Hierbij zullen alle extra kosten aan het lid in rekening worden gebracht. Dit is minimaal € 40 per onbetaalde contributie. Wij werken hierbij volgens de wettelijke regelingen (artikel 6:96 het Burgerlijk Wetboek  en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Kosten van 27 maart 2012).

Voorkom incassokosten en betaal op tijd. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!